Kurser & utbildning

Kurser


Alla våra kurser arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Alla är välkomna vi tar emot alla hundar, oavsett ras eller storlek.


Löptikar är välkomna på alla våra kurser.


Ålder anges oftast i kursbeskrivningen.


Vaccinerad hund är ett krav för att kunna gå kurs.


Kurspris anges i kursbeskrivningen, kursavgiften skall betalas direkt efter att du fått bekräftelse om deltagarplats via mail från utbildningsgruppen.

Bankgiro 5190-1262


Medlemskap i Kumla brukshundklubb är obligatoriskt för alla kurser.


Vid kursverksamhet på klubben nyttjas under vinterhalvåret ibland hela klubbstugan.

Medlemmar ombeds vid dessa tillfällen kommunicera och samarbeta med kursledaren om de behöver nyttja klubbstugan.

Datum för kurser ska finnas i kalendern.

 

Frågor maila till:

utbildning@kumlabk.se

eller ta kontakt med kursinstruktören.

Anmälan till våra kurser är bindande.


Återbetalning av kursavgift eller erbjudande om ny kurs, sker endast då hund eller ägare blir långvarigt sjuk och ej kan fullfölja kursen. Sjukintyg från läkare eller veterinär krävs.


Återbetalning av kursavgift sker då styrelsen alternativt instruktören avbryter hund eller förare på grund av oacceptabelt beteende. Instruktören rapporterar till styrelsen som fattar beslut och meddelar hundföraren.


Återbetalning av kursavgift sker även vid inställd kurs på grund av för få anmälda eller att instruktören blivit sjuk och ej kan genomföra planerad kurs.


Missbelåten kursdeltagare hänvisas i första hand till instruktören som tar upp det med styrelsen. Styrelsen tar sedan i sin tur kontakt med kursdeltagaren och fattar därefter beslut om kursavgift ska betalas tillbaka eller inte. Kursdeltagare som inte är nöjda kan också vända sig direkt till styrelsen

*************************************

Brukskurs appell med inriktning spår 


Instruktörer: Ann-Sofie Lindgren och Jenny Wiktoriadotter. Ev.

tillkommer ännu en instruktör.


Målgrupp: bruksintresserade ekipage


Omfattning: kursen är på totalt sju gånger. Fyra onsdagar

kl. 18-20.30, samt tre lördagar/söndagar 10-13.


Start onsdagen den 11/10 18.00, avslutning söndagen den 28/1 2024.


Innehåll: teori och praktiska övningar i spår och appellklassens lydnad, samt budföring.


Teori om skotträning samt lägre klassens kryp, återhopp och apportering.


Kriterier för att få plats: Vaccinerad hund som är minst 12 månader gammal. Den ska komma på inkallning samt kunna sitta vid sidan.
Anmälan via mail till annsofie.vickulas@telia.com senast den 2/10


Max sex ekipage.


Pris: 1800 kr


Kursavgiften ska betalas direkt efter att man har fått bekräftelse om deltagarplats via mail. Den betalas till bankgiro 5190-1262.


Vi samarbetar med Studiefrämjandet


Privatträningar


Vill du ha tips för att komma vidare i din träning? Behöver du hjälp med något i vardagen med din hund?  Känns en hel kurs omöjlig att få ihop i livspuzzlet?


Då erbjuder Kumla brukshundklubb privatträning för dig och din hund.


Skriv till: utbildning@kumlabk.se och berätta vad du vill ha hjälp med, vi matchar med lämplig instruktör för er.


Kostnad:

500kr per påbörjad timme för icke medlem i sbk               


400 kr per påbörjad timme för medlem i sbk